Platba převodem na účet: 2350118163/0800.............0 Kč, Poštovné (česká pošta) a balné v tomto případě dělá cca od 98 kč- 128 Kč

Platba přes poštovní dobírkovou poukázku A(Česká pošta) +poštovné a balné...

Při speciálních či těžkých zásilkách individuální domluva.

Při osobním převzetí je třeba převést pouze samotnou cenu zboží na účet: 2350118163/0800 před převzetím. V tomto případě náklady na odeslání a dopravu odpadají. Nezapomeňte osobní převzetí uvést v objednávce. Telefonicky nebo elektronicky se po té domluvíme na místě a času předání (Nejlépe Příbram nebo Dolní Bezděkov, Bratronice)

Dodací lhůta činí 5-14 dní od obdržení závazné objednávky, v případě, že je třeba dodání uspíšit, je možné se individuálně domluvit  na spěšném psaní EMS.

Forma zásilky
Zboží je odesláno kupujícímu v neporušeném obalu, který je uzpůsoben charakteru zboží a zabraňuje jeho poškození. Pokud kupující převezme zjevně poškozenou zásilku, musí uplatňovat případnou reklamaci na přepravci.

Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím.

Dodání zboží a přeprava
Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak.

Objednávat zboží lze elektronickou formou.

 

4. cena zboží a Platební podmínky

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

4.1.1. Zaslání peněz před odesláním zboží na účet prodávajícího č.ú. : 2350118163/0800. Při osobním odběru lze platit pouze převodem na účet.

4.1.2. Dobírkou při převzetí zboží přes poštovní dobírkovou poukázku A (Česká pošta)

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14ti dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.8), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4.9. Případné akce platí do vyprodání zásob

4.10. Příjem plateb ze zahraničí - platby ze zahraničí přijímá prodávající pouze na základě předchozího oznámení. S touto úhradou platby ze zahraničí musí prodávající souhlasit. Bankovní poplatky za převod peněz vždy hradí kupující.

4.11. Manipulační poplatek
Zahrnuje náklady spojené s balením, expedicí a dodáním zboží ve smluvené výši na adresu kupujícího na území České republiky. Manipulační poplatek se nevztahuje na případné zasílání zboží do zahraničí. V případě, že zboží bude po vzájemné dohodě mezi prodávajícím a kupujícím, a to po dohodě následující po zaslané objednáce, zasíláno do zahraničí, bude individuálně stanovena cena ze dopravu zboží do zahraničí, vycházející ze skutečných nákladů s tím spojených.